موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

مهندسی فنآوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری (فهرست دروس)

دانشگاه ایرانیاندر اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله بند " ب " اصول سوم، و ایجاد شرایط تحقق بند 4 همین اصول و نیز اجرای اصل 30 و بند 7 اصل 43 و ایجاد شرایط تحقق بندهای 8 و 1 این اصل و اصول دیگر و نظر به حجم عظیم اطلاعات از طرفی و نقش بلا انکار آن در کیفیت مدیریت و اداره امور و همچنین نقش ابزاری تکنولوژی کامپیوتر در کیفیت جمع آوری و سازمان دهی اطلاعات از طرفی و نقش امکانات اینترنت در نشر و انتقال سریع آن، پس از بررسی و مطالعه مباحث فنون کامپیوتر و شبکه های اطلاعاتی و مدیریت، دوره کارشناسی ارشد " فناوری اطلاعات " با گرایش « شبکه های کامپیوتری » تدوین می گردد.

دوره کارشناسی ارشد مهندسی " فناوری اطلاعات " یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه فنی مهندسی است و هدف از آن تربیت افرادی است که در زمینه مطالعه، طراحی، ساخت، راه اندازی و نگهداری سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری جمع آوری، سازماندهی، طبقه بندی، استفاده و انتقال اطلاعات و مدیریت فرآیند آنها تبحر لازم را داشته باشند.

مهارت های دانش آموختگان

دانش آموختگان این رشته قادر خواهند بود بعنوان کارشناس ارشد راه حل هایی کاربردی در زمینه مدیریت، تهیه، بهینه سازی، بهبود و بسترسازی شبکه های کامپیوتری ارائه دهند. آنها قادرند با توجه به آموخته های خود با رعایت تمامی جوانب علمی، فنی و با توجه به نیازهای جوامع راه حل های بهینه را انتخای کرده، آنها را به نتیجه برسانند.

طول دوره و شکل نظام

برنامه درسی دوره برای 4 نیمسال طرح ریزی شده است و طول آن حداکثر 3 سال می باشد ( طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ) و طول هر ترم 16 هفته آموزشی کامل، مدت هر واحد درس نظری 16 ساعت، علمی و آزمایشگاهی و کارگاهی 48 ساعت می باشد.

فهرست دروس کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – شبکه های کامپیوتری

کلیه دروس دوره

ردیف نام درس تعداد واحد
1 دروس جبرانی بدون احتساب واحد
  دروس اصلی اجباری 15
2 دروس تخصصی اختیاری 15
3 سمینار 2
  جمع: 32

دروس جبرانی (با تشخیص کمیته ارزیابی گروه کامپیوتر)

ردیف نام درس تعداد واحد
1 شبکه های کامپیوتری (1) 3
2 شبکه های کامپیوتری (2) 3
3 سیستم های عامل 3
4 مهندسی فناوری اطلاعات (1) 3
5 مهندسی فناوری اطلاعات (2) 3
6 معماری کامپیوتر 3
  جمع: 18

دروس اصلی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 شبکه های کامپیوتری پیشرفته 3
2 ارزیابی شبکه های کامپیوتری 3
3 امنیت شبکه 3
4 سیستمهای توزیعی 3
5 مدیریت شبکه های مخابراتی و کامپیوتری 3
  جمع: 15

دروس تخصصی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 شبکه های با پهنای باند بالا 3
2 تامین کیفیت در شبکه های مخابراتی و کامپیوتری 3
3 پردازنده های شبکه ای 3
4 شبکه های نوری 3
5 شبکه های بی سیم 3
6 مباحث ویژه در شبکه های مخابراتی و کامپیوتری 3
7 معماری شبکه های ذخیره سازی 3
8 نطریه اطلاعات و کدینگ 3